Test Blog Page

Nástroje personalizácie
Zákaznícky Servis a jeho začiatky na Slovensku
Live Agent ma mnoho funkcionalít a nastavení, ktoré Vám uľahčia prácu a ušetria čas. Pozrite sa na inštruktážne video.
Jeden z najlepších nástrojov pre Zákaznícky Servis