Aké sú ciele zákazníckeho servisu ?

ZakaznickyServis
Ciele zákazníckeho servisu si stanovuje každá skupina vlastné. Každý má iné predstavy o tom, ako má zákaznícky servis vyzerať. Neexistujú žiadne normy a táto oblasť nie je spísaná, ani normovaná. Všetko, čo vieme je, že cela táto sféra záleží od kreativity a vnímania jednotlivca, ktorý dokáže vytvoriť príjemnú a profesionálnu atmosféru. 
Väčšinou si odvetia zákazníckeho servisu predstavujeme iba v gastro sfére, ale to je veľký omyl. Dnes sa zákaznícky servis dostáva do všetkých sfér, kde je kontakt medzi ľuďmi. Samotný zákaznícky servis je o službe, ale tak isto vyjadruje kvalitu a kultúru firmy, do ktorej vstúpi hosť.