Zákaznícky Servis v základe…

ZakaznickyServis

Zákaznícky servis treba chápať predovšetkým ako prejavenie úcty vo forme pomoci, pohostenia a spríjemnenia času stráveného v teréne a pri priamom kontakte medzi ľuďmi. Teda rad činností, ktorých cieľom je zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníka. Zákaznícky servis je o ľuďoch a ich prístupe k iným. Je to schopnosť empatie a prejavenia úcty druhým. Väčšinou ľuďom, ktorých nepoznáme a nič o nich nevieme, no napriek tomu sme schopní poslúžiť im bez predsudkov.