Test Blog Page

Každý už určite aspoň jeden krát vstúpil do reštaurácie. Čo ste si všimli už pri vchode? Aké pocity vo vás vyvolalo zariadenie, miesto a personál? Prvý dojem vždy robí miestnosť, osvetlenie, svetelnosť, hudba a detaily podniku. Do reštaurácie vstupujeme buď náhodne, donútení hladom, alebo z doporučení od našich známych. Úplným štandardom by malo byť aj to, že vás obsluha reštaurácie privíta už pri dverách a samozrejme úsmevom. Bohužiaľ, momentálna prax v bežných reštauráciách sa toto zdá byť priam nereálne. Ďalším krokom je výber miesta – stola. Niektoré reštaurácie to nechávajú
Všade tam, kde „prichádzajú hostia do domu“, takže v celej HoReCa a gastro sfére, ale už sa presúva aj do firiem, obchodov a sféry služieb. V momente, keď hosť vojde do vašich priestorov až po odchod. A celý tento proces sa zaoberá každým malým detailom.