Používate Automatické Emaily…?

ZakaznickyServis

Ako správne využívať Automatické Emaily v praxi pri komunikácii so zákazníkom. A pri akých situáciach sú lepšie automatické emaily a kedy je lepší Zákaznícky Servis….?