Kde potrebujete zákaznícky servis?

ZakaznickyServis

Všade tam, kde „prichádzajú hostia do domu“, takže v celej HoReCa a gastro sfére, ale už sa presúva aj do firiem, obchodov a sféry služieb. V momente, keď hosť vojde do vašich priestorov až po odchod. A celý tento proces sa zaoberá každým malým detailom.